Privacy statement

 Terug naar overzicht

25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. In de gehele EU is dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR gaan gelden. Wij willen u er op wijzen dat wij gebruik maken van bepaalde persoonsgegevens van u ten einde onze werkzaamheden te kunnen voortzetten.

Zonder uw toestemming kunnen wij deze werkzaamheden niet uitvoeren. Als u wilt weten welke gegevens wij van u gebruiken, dan kan u deze opvragen via info@q-tech.eu

Indien u geen toestemming wilt geven voor deze dienstverlening kunt u zich afmelden via ons e-mailadres info@q-tech.eu. Doet u dat niet, dan gaan wij er van uit dat u toestemming geeft om uw persoonsgegevens te gebruiken.

Voor ons volledige privacy statement:

Privacy Statement